Vad lär du dig i e-boken?

  • Grunderna i kravhantering
  • De 6 stegen i kravhanterings-processen
  • Hur använder du ReQtest för din kravhantering?
  • Hur följer du upp projektets progress och spårbarhet?
  • Hur förbereder du för förvaltning när projektet är slut?

Riskerar du att misslyckas med ditt projekt på grund av ineffektiv kravhantering?

Om ett projekt lyckas eller misslyckas beror till stor del på hur väl teamet hanterar kraven. Vare sig du är produktägare, kravanalytiker, projektledare, lösningsarkitekt, testledare, testare, intressent eller ledare, så behöver du ha tillgång till korrekt information om projektet. Detta hjälper dig att agera professionellt och du kan säkra ett framgångsrikt projektresultat.

I den här e-boken lär du dig inte bara begreppen, metoderna, teknikerna och best practices för kravhantering. Vi visar också exakt, steg för steg, hur du gör i ReQtest för att få rätt stöd i ditt arbete genom vart och ett av alla moment i din kravhantering.

x

Ladda ner e-boken nu!

Ange följande information: