Komplett API om du vill göra det själv

  • Använd vårt senaste API och koppla ReQtest till det verktyg som du vill på det sätt du vill ha det
  • Utförliga hjälpsidor och kodexempel
  • Perfekt för att integrera med ditt testautomatiseringsverktyg, ärendehanteringssystem eller verktyg som Jira, Devops och Servicenow

Sömlös Jira-koppling

  • Färdig integration som du kan konfiguerera
  • Full tvåvägssynkronisering
  • Låt utvecklarna jobba i sitt favoritverktyg och verksamheten jobba i ReQtest

Integration som tjänst

  • Låt ReQtest göra jobbet och bygga och förvalta din integration
  • Vi sätter tillsammans upp flödet, sen ordnar vi resten
  • Dra nyttan av att få alla dina verktyg att fungera tillsammans där du fokuserar på processerna och inte på tekniken