Vanliga problem

1.
Fel krav är den största boven
 • Utan rätt krav så kommer aldrig systemet ha rätt kvalitet
 • Ofta slarvar man med kraven. Från insamling till kvalitetssäkring. Det gör att man lägger en massa implementationstid på krav som kanske aldrig skulle ha gjorts
2.
Utan vetskap om kraven är det svårt att testa kvalitet
 • Många kunder börjar med att bygga tester utan att ha tillgång till kraven. Detta skapar stora risker i testningen.
 • Utan koppling mellan krav och test är det svårt att ha spårbarhet på vad som releasat och om rätt tester genomförts
3.
Hur vet du att projektet jobbar med rätt saker?
 • Kvalitet handlar om att lägga tid på rätt saker.
 • En backlogg som inte är korrekt eller aktuell gör det svårare att leverera rätt saker
 • Alltför ofta jobbar ditt team med saker som inte är prioriterade.
4.
Test kommer igång sent och saknar en strategi
 • Alltför ofta startar test för sent och saknar en tydlig strategi för hur, när och vad som ska genomföras
 • Dessutom är projektet ofta försenat vilket gör att test får mindre tid än vad som hehövs
5.
Förväxla inte test med kvalitet
 • Är kraven fel spelar det ingen roll hur bra man testar. Man kommer ej uppnå rätt kvalitet.
 • Kvalitetskriterier är något som alltför sällan definieras i ett projekt
6.
Hög kvalitet kräver bra och ändamålsenliga processer
 • Vill man uppnå hög kvalitet i sina projekt behöver det finns ett tydligt arbetssätt
 • Hela processen från kravinsamling och upphandling till testning behöver fungera
 • Hur prioriteras rapporter från användare? Rättar ni bara fel eller prioriterar ni även ändringar som påverkar kvaliteten?

Hur borde det fungera

Definiera kvalitetskriterier tidigt
 • Definiera mål och kriterier för projektet och det system ni ska implementera
 • Bestäm er för vilka processer ni ska ha för att säkerställa kvaliteten
Ha processer och verktyg som hjälper dig säkerställa kvalitet
 • Med tydliga processer och ett verktyg som stödjer dessa kan ni säkerställa att saker inte faller mellan stolarna
 • Med tydliga statusar och granskar ökar sannolikheten att det blir rätt.
Var noggrann vid kravarbetet för att göra rätt från början
 • Sätt en plan för hur kravarbetet ska gå till och se till att den följs
 • Granska systemets standardprocesser för att utvärdera vad ni kan använda rakt av
 • Granska kraven efter de mål som ni har med projektet
Få ihop samarbetet mellan krav- och testteamet
 • Dela dokumentation för att möjliggöra samarbete
 • Shift left – kom igång med testarbetet så tidigt som möjligt
 • Testerna ska verifiera kraven redan innan ni påbörjat implementationen.
Mät och följ upp kvaliteten
 • Följ upp kvaliteten i projektet, från krav hela vägen till test och release
 • Ha spårbarhet från krav till test och utvärdera var problem uppstår.

Hur kan ReQtest hjälpa dig

1.
Krav och test i samma verktyg
 • Med krav och test i samma verktyg har ni alla dokumentation på samma plats
 • Enkelt att följa upp och spårbarhet genom hela flödet
2.
Mät och följ upp allt som görs
 • Skapa aggregerade rapporter och utvärdera kvaliteten i projektet.
 • Från ReQtest har du alltid överblick på status på allt ni jobbar med i projektet.
3.
ReQtest säkerställer att ni följer era processer
 • Konfigurera ReQtest enligt era processer
 • Genom att använda ReQtest för att hantera era flöden säkerställer ReQtest att ni följer era processer
 • Alltid översikt i realtid för hur projektet går
4.
Koppla ihop ReQtest med ert ärendehanteringsystem och säkerställ kvalitet under systemets hela livscykeln
 • Integrera ReQtest med ert ärendehanteringssystem och få in alla fel och ändringsförslag direkt i ReQtest
 • Följ upp både kvalitet i projektet, vid uppgraderingar samt i produktion.