6 vanliga problem

1.
Oklar målsättning

Målen med projektet är inte satt eller tydligt kommunicerat

2.
Orealistisk tidplan

Tidsplanen är orealistisk och omfattningen av projektet ökar hela tiden

3.
Flytande eller oklara krav

Kraven på vad systemet ska uppnå har inte samlats in från hela verksamheten och man utgår från att standardfunktioner kan användas rakt av

4.
Samarbete i projekten

Dokument skickas via mail, alla har inte åtkomst till den information de behöver

5.
Varje projekt uppfinner hjulet

Istället för att använda best practice behöver nya processer tas fram för varje uppstartat projekt

6.
Saknad av kompetens eller resurser som ges tillräckliga förutsättningar

Man inser för sent vilken kompetens som behövs i projektet och de som ska vara med i projektet får inte tillräckligt med tid för att göra ett bra jobb

Så gör ni för att lyckas

Gör rätt från början

Tydliggör projektmål och övergripande affärsmål. Säkerställ att ni vet verksamhetens faktiska behov och ta experthjälp för att hitta det system som passar både branschen och er bäst.

Skapa interna förutsättningar

Ta ägarskap över ert projekt och system från start istället för att  lämna över ansvaret till leverantörerna. Inventera organisations kompetens och ta in hjälp där det behövs. Ofta tas resurser in för sent och projektet blir svårt att reda upp.

Bestäm metodik tidigt

Hur ska ni jobba, kommunicera, dokumentera, hantera ändringar och ni samarbeta internt och externt? Ju mer som är bestämt från början, desto lättare blir det att lyckas.

Använd rätt systemstöd

Använd ett system som gör det möjligt för er att:

 • Dokumentera alla era krav
 • Samarbeta internt och med leverantöer
 • Återanvända allt material när ni väl är i förvaltning för uppgraderingar och ändringar
 • Följa upp status och i realtid ha koll på hur det går för er i projektet
Ta hjälp av oberoende leverantörer

Ta in oberoende leverantörer som kan hjälpa er att sätta rätt organisation och struktur för att affärsprojekt. Men kom ihåg att ni som kund alltid behöver ta ägarskap över era projekt och system.

 

Så hjälper vi er

1.
Kort startsträcka
 • Använd och anpassa våra färdiga mallar
 • Kom igång snabbt med exempeldata i vår ERP-accelerator
 • Använd förkonfigurerade processer och metoder utifrån branschstandard
2.
En plattform som täcker hela livscykeln
 • Inbyggd upphandlingsmodul som gör att du hamnar rätt direkt
 • Stöd när prpojektet övergår i förvaltning
 • Återanvänd lyckade mallar till andra projekt och standardisera ert arbetssätt
3.
Anpassat för verksamheten
 • Verktyget anpassas utifrån verksamhetens behov.
 • Användarvänligt oavsett roll – från krav till användartestning
 • Samla all information och historik på ett ställe