Vanliga problem

1.
Oklar målsättning

Målen med projektet är inte satt eller tydligt kommunicerat

2.
Orealistisk tidplan

Tidplanen var ej realistisk från början och omfattningen ökar hela tiden i projektet

3.
Flytande eller oklara krav

Krav har inte samlats in från hela verksamheten, eller man utgår från att man kan använda systemets funktionalitet rakt av

4.
Samarbete i projekten

Dokument skickas via mail, alla har inte åtkomst till den information de behöver

5.
Varje projekt uppfinner hjulet

Istället för att använda best practice behöver varje projekt sätta sin egen metodik

6.
Saknad av kompetens eller resurser som ges tillräckliga förutsättningar

Man inser för sent vilken kompetens som behövs i projektet och de som ska vara med i projektet får inte tillräckligt med tid för att göra ett bra jobb

Hur borde det fungera

Gör rätt redan från början
 • Tydliggör mål med projektet. Inte bara projektmål utan vilka affärsfördelar vill ni uppnå med det nya systemet
 • Ta hjälp av expertis för att hitta det system som passar bäst för den typ av bransch ni tillhör
 • Använd standard så långt det går, men säkerställ att ni har samlat in er verksamhetsbehov
Organisera er för att lyckas
 • Ta ägarskap över er projekt och system från start. Ni kommer behöva hjälp av era leverantörer, men resurssätt så att ni kan äga projektet från start.
 • Inventera er organisation för att se vilka roller ni kan täcka och vad ni behöver för extern hjälp. Många gånger tas resurser in för sent i projektet
 • Sätt upp en projekt- och rapporteringsstruktur redan från början. Projekt som går snett från början är ofta svåra att reda upp.
Etablera metodik tidigt i projektet
 • Hur ska ni jobba? Hur ska ni kommunicera? Hur ska ni dokumentera? Hur ska ni hantera ändringar? Hur ska ni samarbeta internt och externt? Ju mer av detta som är satt tidigt i projektet, desto lättare blir det att få ihop samarbete och göra rätt från början.
Använd rätt systemstöd

Använd ett system som gör det möjligt för er att:

 • Dokumentera alla era krav
 • Samarbeta internt och med leverantöer
 • Återanvända allt material när ni väl är i förvaltning för uppgraderingar och ändringar
 • Följa upp status och i realtid ha koll på hur det går för er i projektet
Ta hjälp av oberoende leverantörer
 • Som kund behöver du ta ägande över dina projekt och system.
 • Använd dig av konsulter och systemleverantörer, men du ansvarar för vad du behöver för hjälp
 • Ta hjälp av oberoende leverantörer som kan hjälpa dig att få rätt organisation och struktur för att hantera dina projekt, system och leverantörer

Hur kan ReQtest hjälpa dig

1.
Börja inte med ett blankt papper – använd branschstandard
 • ReQtest kommer med mallar som du kan använda och konfigurera
 • Vi har en ERP-accelerator där du har exempeldata som gör det enklare för dig att komma igång
 • Vi har förkonfigurerade processer och metodik som du kan använda
2.
Få tillgång till en plattform som hjälper dig från upphandling till förvaltning
 • Inbyggd upphandlingsmodul som gör att du hamnar rätt redan innan projektet är påbörjat
 • ReQtest hanterar hela flödet från upphandling till förvaltning
 • Återanvänd det du gör bra till andra projekt och standardisera ert arbetssätt
3.
Enkelt att använda och underlättar samarbete
 • ReQtest är till för verksamheten och att ni ska uppnå era affärsmål
 • Det är enkelt att använda för verksamheten, hela vägen från krav till användartestnining
 • Ha all information samlad på samma ställe