Avancerad rapportfunktionalitet med möjlighet att
skapa de rapporter du önskar

  • All data från samtliga moduler tillgängliga
  • Skapa rapporter per modul eller samkör mellan våra moduler
  • Avancerade möjligheter att strukturera och konfigurera rapporterna som du vill ha dem.

Skapa rapporter, gör dina egna dashboards,
dela rapporterna med din organisation

  • Skapa de rapporter du vill ha baserat på dina vyer och de kopplingar du skapat
  • Gör dashboards där du samlar och strukturerar dina rapporter
  • Dela med dig av rapporter eller dashboards till ditt team eller chefer

Skapa nästlade rapporter från all data lagrad i ReQtest

  • Om du använder ReQtest idag på bästa sätt innehåller ReQtest data som både är skapat här och i andra verktyg
  • Med hjälp av ReQtest rapportmodul kan du med ReQtest som nav skapa rapporter som överblickar hela ditt flöde, från krav till implementation och förvaltning.
  • Ta del av standardrapporter som hjälper dig att komma igång med din rapportering.