Få in dina felrapporter effektivare – lätt att använda för dina användare och felrapporten hamnar på rätt plats direkt.

  • Ta en bild / spela in en video
  • Annotera och rita
  • Välj projekt och ladda upp

App som fungera på din PC eller Mac

  • Ladda ner Reqtest Capture
  • Installera
  • Logga in med dina Reqtestuppgifter och du är igång

Enkelt att rapportera fel eller ändringsförslag direkt in i ReQtest

  • Ta bild eller spela in video
  • Verktyg för att kunna rita / skriva dina kommentarer direkt på bilden
  • Skapa ny felrapport eller komplettera en som redan finns