Vanliga problem

1.
Jobbar i silos istället för att få översikt på både projekt och förvaltning
 • Resurserna jobbar i silos istället för att jobba flödesorienterat
 • Information delas inte effektivt mellan organisationer och verktyg
 • Långa ledtider för att få problem lösta
2.
Planering saknas för livet efter release
 • Projektet upplöses och dålig kompetensöverföring till förvaltning
 • Bristande kommunikation mellan förvaltning och projekt för att göra ändringar och hantera buggar
3.
Manuellt arbete och saker faller mellan stolarna
 • Information behöver flyttas manuellt mellan olika system
 • Genom att alla inte sitter på samma information hamnar saker lätt mellan stolarna
 • Istället för att få ihop ett samarbete blir det lätt ett vi och dom
4.
Det går inte att få översikt
 • För att få översikt behöver man gå in i flera olika system
 • Informationen stämmer ofta inte då den inte uppdateras mellan systemet
 • I brist på rätt information behöver man jaga och eskalera
5.
Jira och Devops är svåra att använda
 • Jira och devops är gjort av utvecklare för utvecklare
 • Det är inte ovanligt att Jira och Devops blir så komplexa att vanliga användare inte vill använda dem
 • Det är för mycket detaljer i Jira och Devops, det är svårt att få en bra överblick.
6.
Vi vet inte vilka system vi behöver
 • Det är svårt att veta vad respektive system är bäst på och hur det ska användas
 • Det är svårt att få ihop effektiva processer med olika verktyg som inte fungerar tillsammans
 • Vi saknar kompetens om hur vi ska strukturera vårt arbetssätt och verktyg

Hur borde det fungera

Använd rätt verktyg till rätt sak
 • Alla verktyg är specialiserade. Välj rätt verktyg för rätt ändamål
 • Välj ett verktyg som dina användare kan och vill använda. Gör det lätt för dem att bidra
 • Försöker du använda ett verktyg till allt ser alla problem ut som en spik
Korrekt data i alla system
 • Integrerar du dina verktyg så kan du både optimera dina processer samtidigt som du får uppdaterad och korrekt data i alla system
 • Med rätt data blir det enklare för dina medarbetare att göra sitt jobb och samarbeta med varandra
 • Med rätt data kan du fatta rätt beslut och göra rätt prioriteringar
Du bestämmer, inte din leverantör
 • Om du ska ha kontroll över dina projekt behöver du också ha kontroll på dina stödsystem
 • Med ReQtest som nav har du kontroll över allt som händer samtidigt som du kan samarbeta med dina leverantörer på ett effektivt sätt
 • När du integrerar ReQtest med din leverantörs system skapar du transparens som hjälper dig, teamet och din leverantör att ha en korrekt bild över status.
Sätt de processer som är bäst för er
 • Anpassa inte arbetssätt efter verktyg, integrera era verktyg och sätt de processer ni vill ha
 • Med rätt integrationer kan ni jobba effektivare och undviker missförstånd och misskommunikation
 • De processer ni sätter kan ni återanvända i alla framtida projekt och förvaltning.
Få kontroll på ALLA dina projekt och system
 • Att hantera många projekt och system samtidigt är komplext. Att ha rätt information på ett ställe är nödvändigt för att kunna fatta rätt beslut.
 • Ska ni kunna återanvända mallar samt standardisera era arbetetssätt så behöver ni få ihop en fungerande helhet.

Hur kan ReQtest hjälpa dig

1.
ReQtest som ett nav
 • Alla system behöver hanteras från inköp till förvaltning. Krav, buggar, tester ska skapas och återanvändas.
 • Om du använder ReQtest som ett nav har du koll på inte bara projekten, utan hela livscykeln för ditt system
 • ReQtest kan inte lösa allt. Du behöver också ett ärendehanteringssystem, kanske testautomatisering samt även Jira eller Devops till utveckling. Men låt ReQtest vara navet där verksamheten kan säkerställa att era verksamhetsmål och affärskrav uppnås.
2.
Rätt information på rätt plats
 • Om du integrerar dina övriga system med ReQtest säkerställer du att rätt och uppdaterad information hela tiden är tillgänglig.
 • Med rätt kommunikation gör du det enklare för hela din organisation att samarbete
 • Skapa processer och ett informationsutbyte som gör att ni med mindre arbete kan få en högre output.
3.
Du har kontroll och bjuder in dina leverantörer
 • Din organisations digitalisering är ditt ansvar.
 • Genom att skapa strukturer, processer och verktygsstöd tar du kontroll-
 • När du har kontroll kan du också säkerställa att samarbete både internt och med leverantörer går smidigt.
 • Och med bra strukturer, processer och verktygsstöd kan ni standardisera ert arbetssätt och lyckas i varje IT-projekt.