6 vanliga problem

1.
Hjulet uppfinns om och om igen
 • Varje projekt behöver sätta sin egen metodik
 • Organisationen får en mängd olika stödsystem som fungerar på olika sätt
 • Problem som har lösts tidigare behöver lösas om och om igen.
2.
Kvalitet är personberoende
 • Utan etablerade arbetssätt blir projektmedlemmarna avgörande för kvaliteten
 • Samarbete blir beroende av personkemi snarare än definierade kommunikationsvägar
 • Om nyckelpersoner slutar kan projektet falla samman
3.
Organisationens kunskap går förlorad
 • Best practice dokumenteras ej och går därmed förlorat till framtida projekt
 • Mallar, processer eller andra verktyg återanvänds inte
 • Går ej att skala upp digitaliseringen i bolaget
4.
Samma fel upprepas
 • Utan definierade och dokumenterade processer kan samma bugg släppas om och om igen till produktion
 • Saker hamnar mellan stolarna i er organisation då tydlighet saknas
 • Organisationen tröttnar på att hela tiden jobba med att släcka bränder
5.
Oklara förväntningar skapar oreda i projektet
 • Samarbete i projektet blir lidande då gruppen först måste hitta sätt att jobba ihop
 • Diskussioner kring olika sätt att jobba kan skapa konflikter
 • Otydlighet skapar dubbelarbete och missnöje
6.
Standardisering möjliggör automation
 • Vill man jobba snabbare och smartare måste man ha ett standardiserat arbetssätt
 • Du kan inte automatiserat något som inte först är standardiserat
 • Effektiva flöden behöver enkelhet och tydlighet

Hur borde det fungera

Sätt en gemensam metodik
 • Definiera processer och metodik från upphandling till förvaltning
 • Skapa rollbeskrivningar för nyckelroller i projektet
 • Uppdatera metodiken i takt med att ni ser vad som fungerar bra för er
Ha verktygsstöd som stöttar era processer
 • Välj ett verktyg som kan stötta era processer och som era användare gillar att använda
 • Verktyget ska ha möjlighet att återanvända allt det material ni skapar för framtida projekt
 • Se till att verktyget stöttar er arbetssätt oavsett vilken metodik ni väljer.
Återanvänd era tillgångar från projekten
 • Skapa mallar som gör det enkelt att komma igång på rätt sätt
 • Alla data som ni skapar, oavsett om det är test eller krav kan ni nyttja i förvaltning eller i andra projekt.
 • Skapa processflöden i verktyget som ni kan återanvända i varje projekt.
Etablera tydliga processer mellan projektet, förvaltning och leverantörer
 • Definiera hur ni ska jobba och kommunicera för att skapa tydlighet internt och externt.
 • Få ett effektivt flöde och samarbete mellan projekt och förvaltning
 • Jobba med leverantörer på era villkor.
Utbilda era resurser i organisationens standard
 • Håll kontinuerliga utbildningar för era projektmedlemmar och era arbetssätt
 • Ta in feedback på förbättringar och jobba kontinuerligt med att utveckla ert ramverk.
 • Gör alla dokumentation tillgänglig så att det är enkelt att läsa på och förstå

Hur kan ReQtest hjälpa dig

1.
Anpassa ReQtest efter er metodik
 • ReQtest är metod-agnostiskt och kan anpassas efter den metodik ni använder
 • Fullt konfigurerbart för att fungera som du vill
2.
Återanvänd allt du skapar
 • Skapa mallar som du använder i alla projekt
 • Återanvänd krav eller tester i förvaltning eller i nya projekt
 • Skapa mallprojekt som gör att ni kommer igång snabbt och rätt
3.
ReQtest säkerställer att ni följer era processer
 • Konfigurera ReQtest enligt era processer
 • Genom att använda ReQtest för att hantera era flöden säkerställer ReQtest att ni följer era processer
 • Alltid översikt i realtid för hur projektet går
4.
Koppla ihop ReQtest med ert ärendehanteringsystem för ett fullt integrerat flöde
 • Standardisera era arbetssätt från upphandling till förvaltning
 • Använd Reqtet integrationsplattform för att enkelt få ihop förvaltning med projektet
 • Få ihop verksamheten och IT. Integrera ReQtest med Jira eller Devops och låt rätt verktyg göra rätt sak.