Definiera, planera och exekvera dina tester i ReQtest

  • Hantera dina testfall med enkel struktur och återanvändbarhet
  • Planera dina testkörningar och delegera till dina testare
  • Exekvera dina tester och följ din progress och resultat
  • Vid manuella tester finns både avancerad funktionalitet samt i en förenklad version för att göra UAT tillgängligt för hela din organisation

Redo för testautomatisering

  • Med vårt API integrerar du ReQtest med ditt testautomatiseringsverktyg för att få alla testresultat på samma ställe
  • För över buggar automatiskt från din testautomatisering till ReQtest
  • Korta ledtiden från att fel rapporteras till dess felrapporten kan analyseras

ReQtest – Sveriges ledande testverktyg senaste 15 åren

  • ReQtest har funnits i 15 år och sedan dess varit Sveriges ledande testverktyg
  • Stöttar dig i allt från testautomatisering till hur du lyckas i shift left
  • Full spårbarhet mellan krav och test, och fungerar också bra tillsammans med utvecklarnas favoritverktyg Jira