Hur kan ReQtest hjälpa dig

1.
Börja inte med ett blankt papper - använd branschstandard
 • ReQtest kommer med mallar som du kan använda och konfigurera
 • Vi har en ERP-accelerator där du har exempeldata som gör det enklare för dig att komma igång
 • Vi har förkonfigurerade processer och metodik som du kan använda
2.
Få tillgång till en plattform som hjälper dig från upphandling till förvaltning
 • Inbyggd upphandlingsmodul som gör att du hamnar rätt redan innan projektet är påbörjat
 • ReQtest hanterar hela flödet från upphandling till förvaltning
 • Återanvänd det du gör bra till andra projekt och standardisera ert arbetssätt
3.
Enkelt att använda och underlättar samarbete
 • ReQtest är till för verksamheten och att ni ska uppnå era affärsmål
 • Det är enkelt att använda för verksamheten, hela vägen från krav till användartestnining
 • Ha all information samlad på samma ställe
4.
Om du kan hålla budget, tidplan och får rätt system har vi lyckats
 • Vår mål är att hjälpa dig att lyckas i din digitaliseringsresa.
 • När du använder ReQtest får du kontroll på sina projekt och system för att få full överblick och fatta rätt beslut
 • Vi vill inte att dina projekt ska bli längre eller dyrare. Vi vill att du ska kunna göra fler framgångsrika projekt och återanvända allt ert material och erfarenheter.

Vanliga problem

1.
Dyr uppstart av projektet
 • Konsulter behöver anlitas för att sätta arbetssätt och projektstruktur
 • Systemleverantörer som vill använda sina egna stödverktyg skapar ineffektivitet
 • Börjar med ett blankt papper istället för best practice-mallar
2.
Affärsnyttan glöms bort
 • Projektet får ett eget liv och ursprungliga mål glöms bort
 • Glömmer bort affärsmål och får inte med dem i kraven
 • Får inte med KPIer som kan användas för att utvärdera de förbättringar man vill uppnå
3.
Ingen strategi för förvaltning
 • Projektet upplöses och dålig kompetensöverföring till förvaltning
 • Bristande kommunikation mellan förvaltning och projekt för att göra ändringar och hantera buggar
4.
Hamnar i händerna på leverantörer istället för att själv ha kontroll
 • Förlitar sig på att leverantören ska leda hela projektet
 • Sätter sig inte själv in i standard för att verifiera vad som kan användas och vad som behöver konfigureras
 • Saknar kontroll över vad du kommit överens om med leverantören
5.
Teststrategi saknas eller kommer för sent i projektet
 • Test påbörjas alldeles för sent i arbetet
 • Saknar testresurser från början i projektet
 • Projektet är redan försenat och test måste stressa igenom arbetet.
6.
Använder sig inte av tillgänglig know how för att lyckas
 • Hittar på egna metoder istället för att använda best practice standard
 • Utgår från ett blankt papper istället för att nyttja mallar och underlag för en snabbare start
 • Tar inte hjälp av oberoende leverantörer
7.
Jobbar i silos istället för att få översikt på projektet och programmet
 • Resurserna jobbar i silos istället för att jobba flödesorienterat
 • Information delas inte effektivt mellan projektets olika roller

Hur borde det fungera

Använd best practice
 • Tydliggör mål med projektet. Inte bara projektmål utan vilka affärsfördelar vill ni uppnå med det nya systemet
 • Ta hjälp av expertis för att hitta det system som passar bäst för den typ av bransch ni tillhör
 • Använd standard så långt det går, men säkerställ att ni har samlat in er verksamhetsbehov
Organisera er för att lyckas
 • Ta ägarskap över er projekt och system från start. Ni kommer behöva hjälp av era leverantörer, men resurssätt så att ni kan äga projektet från start
 • Inventera er organisation för att se vilka roller ni kan täcka och vad ni behöver för extern hjälp. Många gånger tas resurser in för sent i projektet
 • Sätt upp en projekt- och rapporteringsstruktur redan från början. Projekt som går snett från början är ofta svåra att reda upp.
Etablera metodik tidigt i projektet
 • Hur ska ni jobba? Hur ska ni kommunicera? Hur ska ni dokumentera? Hur ska ni hantera ändringar? Hur ska ni samarbeta internt och externt? Ju mer av detta som är satt tidigt i projektet, desto lättare blir det att få ihop samarbete och göra rätt från början.
Använd rätt systemstöd

Använd ett system som gör det möjligt för er att:

 • Dokumentera alla era krav
 • Samarbeta internt och med leverantöer
 • Återanvända allt material när ni väl är i förvaltning för uppgraderingar och ändringar
 • Följa upp status och i realtid ha koll på hur det går för er i projektet
Ta hjälp av oberoende leverantörer
 • Som kund behöver du ta ägande över dina projekt och system.
 • Använd dig av konsulter och systemleverantörer, men du ansvarar för vad du behöver för hjälp
 • Ta hjälp av oberoende leverantörer som kan hjälpa dig att få rätt organisation och struktur för att hantera dina projekt, system och leverantörer