Säkerställ att upphandlingen baseras på rätt krav

 • Återanvänd standardkrav för att säkerställa icke-funktionella krav som GDPR, säkerhet, prestanda mm.
 • Samla in rätt affärskrav för att kunna välja rätt leverantör
 • Enkelt att hantera kravbilden inför upphandling.

Konfigurera din upphandling och bjud in användare från dina leverantörer

 • Visa den information du vill att leverantören ska se
 • Skapa fält för den information du vill samla in.
 • Skapa separata projekt för dina leverantörer och bjud in användare så de kan svara på din upphandling.

Samla in information från dina leverantörer och utvärdera

 • Leverantörer ger sina svar direkt i ReQtest
 • Kommunicera med dina leverantörer direkt via ReQtest så att alla har tillgång till samma information och krav hela tiden
 • Utvärdera dina leverantörer sida vid sida

Välj leverantör och återanvänd all data i ditt projekt

 • Välj leverantör, använd underlaget som bilaga till kontraktet och all information arkiverad för framtida referens.
 • Ladda upp all information från din leverantör till ditt huvudprojekt så har du rätt information från start
 • Använd underlaget från upphandlingen för att utvärdera hur väl leverantören håller sig till vad som upphandlats