Digitalization

oktober 23, 2023

Din organisations digitala mognad – gör vårt quiz

Att förstå din organisations digitala mognad är det första steget för att förstå din organisations potential. Om den digitala mognaden är hög har du förmågan att använda digitala trender och teknologier för att uppnå konkurrensfördelar i ditt företag. En låg digital mognad kommer å andra sidan att ha negativa konsekvenser. Försenade och dyra IT-projekt som inte tillför värde till din verksamhet och ingen eller långsam digital innovation är de vanligaste problemen på grund av en låg digital mognad.

Vi har skapat ett kort quiz för att du ska kunna bedöma din organisations mognad. Gör testet, analysera dina resultat och diskutera vad du kan göra för att förbättra din mognadsnivå.

Quiz – hur hög är organisationens digitala mognad?

1. Digital strategi & ledarskap
A) Vi har ingen digital strategi.
B) Vi har några digitala initiativ, men de är inte samordnade.
C) Vi har en tydlig digital strategi, men dess genomförande varierar mellan avdelningarna.
D) Vår digitala strategi är integrerad i vår övergripande affärsstrategi, drivet av ledningen.
E) Digital förändring är kärnan i vår verksamhet, och vi söker ständigt efter sätt att innovera och förbättra.

2. Användning av digitala verktyg
A) Vi använder väldigt få digitala verktyg och förlitar oss mest på manuella processer och excel.
B) Vi använder några digitala verktyg, men de är inte integrerade.
C) Vi har standardiserat vissa digitala verktyg i organisationen.
D) Vi har integrerade digitala plattformar som används flitigt.
E) Vi strävar ständigt efter och använder den senaste digitala tekniken.

3. Digital innovation
A) Digital innovation är inte en prioritet för oss.
B) Vi experimenterar ibland med nya digitala trender.
C) Vi har dedikerade team eller initiativ för digital innovation.
D) Digital innovation uppmuntras i hela vår organisation.
E) Vi är ledande i vår bransch i digital innovation.

4. Agilitet och kontinuerlig förbättring
A) Förändring motarbetas och våra processerna svåra att ändra.
B) Vi anpassar oss när det behövs, men det tar tid.
C) Vi har en kultur för förändring med gör enstaka agila projekt
D) Kontinuerlig förbättring är en viktig del av vår verksamhet.
E) Vi är helt agila och anpassar oss snabbt till nya trender och interna/externa skiften.

5. Utbildning och kompetens
A) Vi genomför inte utbildningar om digitala verktyg och trender.
B) Utbildning om ny teknologi sker sporadisk och begränsad till specifika team.
C) Vi erbjuder regelbunden utbildning, men den är inte kopplad till vår verksamhet.
D) Kontinuerlig digital kompetensutveckling prioriteras, och de flesta anställda går utbildning.
E) Digital kompetens är en hörnsten i vår organisation, med en kultur av kontinuerligt lärande och expertis.

 

Tolka dina resultat

Baserat på dina svar hamnar du i en av fem digitala mognadsnivåer:

 • Främst A: Nybörjare / Ad-hoc
  Om du främst fick A som svar är din organisation i början av sin digitala omvandlingsresa. Detta innebär att det finns mycket utrymme för förbättringar. Digitala initiativ är sporadiska och saknar riktning, och det kan finnas motstånd mot att anta digitala verktyg och metoder. Det är avgörande i detta skede att synliggöra vikten av digital omvandling och att påbörja arbetet med att förändra / utveckla sin verksamhet.
 • Främst B: Opportunistisk
  Med mestadels B som svar antyder det att du har tagit initiala steg inom det digitala området men saknar en sammanhängande strategi. Även om det finns viss användning av digitala verktyg och metoder, är dessa insatser ofta i silos och saknar full integration. Nästa steg är en är ett mer samordnat tillvägagångssätt inom organisationen för att utnyttja digitala verktyg effektivare.
 • Främst C: Formaliserad
  De som främst fick C som svar har ett definierat digitalt arbetssätt, men det kan finnas variation i dess tillämpning i organisationen. Det finns ett erkänt behov av digital omvandling, och vissa processer och verktyg börjar bli standardiserade. Utmaningen nu är att fördjupa och integrera dessa processer över alla avdelningar.
 • Främst D: Integrerad
  Med ett resultat dominerat av D visar din organisation ett moget digitalt arbetssätt. Digitala verktyg, strategier och processer är tydliga och granskas regelbundet. Fokus bör ligga på kontinuerlig förbättring och säkerställa att hela organisationen är tillämpar era digitala best practice.
 • Främst E: Optimerad
  Med mestadels E som svar betyder det att det digitala är djupt rotat i din organisations DNA. Ni jobbar kontinuerligt med innovation, och organisationen är en föregångare i att tillämpa digitala trender. Här är målet att behålla ledningen, ständigt innovera och se till att hela organisationens kultur inkarnerar ett digitalt först-tänkande.

Vad blev resultatet för din organisation? Och vad kan göras för att öka er digitala mognad? Rom byggdes inte på en dag, men om du befinner dig på den lägre mognadsskalan är det dags att sätta igång.

Dela inlägget