Press releases

april 22, 2024

Helsingborgshem väljer Reqtest för att kvalitetssäkra bytet till Vitec Fastighetssystem

Bostadsbolaget Helsingborgshem står inför ett komplext projekt där de ska byta ut sitt gamla fastighetssystem FAST2 till Vitec. Projektet innebär både flytt av processer, integrationer och involvering av personer från verksamheten. För att kunna hantera kraven på effektivt sätt och testa av systemet framgångsrikt har de valt att använda Reqtest som verktygsstöd.

Helsingborgshem är Helsingborg stads bostadsbolag med över 200 anställda och 12’000 bostäder. När det nu blivit dags att uppgradera verksamhetens hjärta – deras fastighetssystem, är det ett omfattande projekt som ställer höga krav på hela organisationen. Sofie Lilja, Verksamhetsutvecklingschef och Project Manager i projektet, är därför glad över att de tagit in Reqtest som verktyg.

– Med ett omfattande systembyte som påverkar i princip hela företaget såg vi ett stort behov av ett verktyg som kunde stötta oss i att systematisera testningen och som också möjliggjorde för oss att kunna involvera verksamheten i kvalitetssäkringen av processerna. Vår uppfattning är att Reqtest kommer att kunna möta våra behov och därmed bli en viktig kugge i att säkerställa en framgångsrik driftsättning och implementering.

Henrik Andreasson, VD på Reqtest, ser fram emot att Helsingborgshem ska komma igång med verktyget och understryker att teamet på Reqtest finns tillgänglig som stöttning under hela projektet.

– Det är i exakt den här typen av komplexa projekt, som Helsingborgshem står inför, som Reqtest skapar mest värde. Därför är vi mycket glada över att ytterligare ett framåtriktat fastighetsbolag väljer vårt verktyg för deras systeminförande. Jag är övertygad om att Helsingborgshem har alla förutsättningar att lyckas med systembytet och våra seniora rådgivare finns alltid tillgängliga om de behöver ytterligare stöd och guidning i processen.

Om Helsingborgshem

Helsingborgshem är Helsingborgarnas bostadsbolag som ger boende åt var sjunde invånare i staden. Med ett brett utbud av lägenheter har de visionen att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för alla. Helsingborgshem grundades 1946 och har sedan dess haft uppdraget att främja Helsingborgs tillväxt.

Om Reqtest

Reqtest är Nordens ledande verktyg för att hantera krav, test och felrapporter i IT-projekt. Verktyget har idag över 13’000 användare, med kunder i över 30 länder.

Dela inlägget