Uncategorized

november 15, 2023

Ledningen bär ansvaret om IT-projektet misslyckas – gör om och gör rätt

Dagens Industri | Intervju med Henrik Andreasson

Digitalisering och IT-projekt ses ofta som ett problem och en kostnad – därför prioriteras sällan införanden av affärs- och andra verksamhetskritiska system, enligt Henrik Andreasson, vd på Reqtest.
– Ofta saknas en koppling mellan bolagets strategi och digitaliseringsplan: förstår man inte värdet som systemen skapar snålar man in, säger han.

Digitalisering och IT-innovation är centrala för att upprätthålla konkurrenskraft och effektivitet – därför är det, enligt Henrik Andreasson, vd på Reqtest, paradoxalt att många organisationer fortfarande betraktar dessa initiativ som en börda snarare än en möjlighet.

– De anses ofta vara kostsamma, komplexa och riskfyllda, vilket resulterar i en tveksamhet att investera tid och resurser i att implementera viktiga system. Denna hållning kan dock hämma organisationens innovationsförmåga och beror ofta på en bristande förståelse för syftet med, och värdet av, dessa nya system, säger han.

Hamnar i IT-avdelningens regi

Reqtest är ett av Nordens ledande verktyg för att kvalitetssäkra IT-projekt genom krav och test. De jobbar främst mot större svenska bolag och Andreasson konstaterar att det är alltför vanligt att se hur affärssystem hamnar i IT-avdelningens regi, i stället för att betraktas som en central del av kärnverksamheten. Han konstaterar att ledningen strävar efter att minimera kostnader istället för att maximera värdet som digitalisering kan tillföra.

– Digitalisering handlar om vad ett företag ska göra och hur det ska göras. Detta kräver en tydlig affärsplan som sträcker sig över de kommande tio åren, samt en konkret digitaliseringsplan som stödjer denna.

Krävs rätt kompetens och resurser

För att lyckas behöver bolag medarbetare som är tillgängliga, aktivt engagerade och har kompetens inom områden som kravhantering, testning, förvaltning och utveckling, vilket är av grundläggande betydelse för att operativt kunna driva projekten framåt. Vidare krävs medarbetare som effektivt kan leda dessa digitaliseringsinitiativ och hantera den komplexitet som uppstår när olika system och leverantörer integreras inom hela organisationen.

– Slutligen är det av yttersta vikt att skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetarna att lyckas, vilket innefattar att tillhandahålla tillräcklig tid, väl fungerande arbetsmetoder och stödsystem som främjar samarbete samt ger en ökad kontroll över projektet. Det är ledningen som har det primära ansvaret för att formulera och överse innehållet i dessa planer, men för att säkerställa att verksamhetens affärs- och er digitaliseringsplan är sammanhängande är det ofta klokt att överväga extern expertis.

Underlättar strukturerat IT-arbete

Reqtests verktyg är utformat för att underlätta professionellt och strukturerat arbete inom alla IT-projekt. Det främjar samarbete inom organisationen och med leverantörer, vilket skapar nödvändiga förutsättningar för effektivt arbete och möjlighet att återanvända tidigare insatser i kommande projekt.

– Många bolag lägger tiotals miljoner på IT-projekt som drivs med Excel och SharePoint, trots att det finns mer effektiva verktyg att tillgå. I slutändan ligger ansvaret för IT-projektens öde på ledningens axlar och det är de som bär ansvaret om initiativen misslyckas. Gör om och gör rätt

Om Reqtest 

Reqtest förenklar hantering av krav, test och felrapporter i IT-projekt. Vi är Nordens ledande verktyg med över 12 000 användare, 300 kunder och många framgångsrika projekt.

Läs mer om oss 

IT-ledningen bär ansvaret om IT-projektet misslyckas - gör om och gör rätt

Dela inlägget