Product news

april 4, 2023

Reqtest erbjuder integration som tjänst – få ihop Reqtest med ert ärendehanteringssystem

En viktig nyhet är att vi numera kan hjälpa dig att integrera ReQtest med era andra system, till exempel Jira, Azure Devops eller ServiceNow.

Att implementera och förvalta IT-system är komplext. Det är många delar av verksamheten som är inblandade, externa leverantörer, olika flöden och processer samt flera verktyg. Allt för ofta blir IT-projekt en börda där det handlar om skademinimering, snarare än att få ut högsta möjliga nytta av sina nya system.

Vi på ReQtest jobbar med över 300 kunder och 10 000 användare där vi specialiserat oss på att underlätta för beställarorganisationer att hantera och effektivisera hela införandet av stora system, från kravställning via upphandling, införande och test till förvaltning.

Vi vet att IT gillar Devops eller Jira där man på en väldigt detaljerad nivå kan konfigurera och bryta ner alla sina tasks. Och ServiceNow är väldigt vanligt som ärendehanteringsystem. Vi tycker dessa verktyg är riktigt bra och rekommenderar att dessa används av utvecklare och förvaltningsorganisationen.

ReQtest styrka är att hjälpa verksamheten att få koll på alla sina krav, tester, ändringsförslag och buggar. Och vi gör det dessutom på ett väldigt enkelt och användarvänligt sätt, anpassat för just verksamheten.

Vi har därför tagit fram något som vi kallar för navet. En målbild för hur ni skulle kunna jobba från krav och upphandling hela vägen genom införande, test och förvaltning.

  • Med ReQtest hanterar du hela projektflödet från krav och upphandling, översikt och kontroll på implementation samt test.
  • I det fall som din interna IT eller implementationspartner vill använda Jira eller Devops integrerar du dem med ReQtest.
  • Har du ett testautomatiseringsverktyg integrerar du detta med ReQtest för att få alla testresultat på ett och samma ställe.
  • I ditt ärendehanteringsystem hanterar du alla supportärenden från dina användare. I det fall ärendet avser en bugg eller ändringsförslag, skickas dessa vidare till ReQtest.
  • I ReQtest hanteras sedan backlogg av krav, ändringsförslag, buggar eller uppgraderingar där man prioriterar, planerar, implementerar och testar inför kommande releaser.

Genom att integrera ReQtest med ditt ärendehanteringssystem samt Jira eller Devops så får du följande fördelar:

  • Du använder dina verktyg till rätt sak. Rätt verktyg används till det det är bra på.
  • Dina användare får använda de verktyg som de gillar och som på bästa sätt hjälper dem att lyckas.
  • Du tar bort manuella processer och minskar att saker glöms bort eller faller mellan stolarna.

 

Dela inlägget

Product news

april 4, 2023

Reqtest erbjuder integration som tjänst – få ihop Reqtest med ert ärendehanteringssystem

Att hantera IT-system och projekt kan som sagt vara komplext. ReQtest har därför sedan början av året ett samarbete med Workato, en av världens ledande integrationsplattformar.

Vi kan därför numera erbjuda dig integration som tjänst. Det innebär att vi tillsammans definierar vilka flöden du vill ha. Sedan bygger och förvaltar vi integrationen åt dig. Det har aldrig varit enklare att få ihop dina verktyg för att stödja era processer och hur ni är organiserade.

Vill du veta mer?

Hör av dig till någon av våra seniora customer success managers så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er lyckas med dina systeminföranden och förvaltning med hjälp av integrationer.

Kontakta din senior customer success

Dela inlägget