Quality assurance

februari 19, 2024

Så kommer du igång med kvalitetssäkringen – 6 tips

De flesta IT-projekt startas upp med de bästa av intentioner och ofta med ett stort engagemang. Men ibland tappas saker bort på vägen. En projektmedlem slutar, det finns flera olika arbetssätt och ännu fler verktyg vilket gör att information inte finns tillgänglig för alla. Misströsta inte, det finns hjälp. Vi har tipsen och verktyget som får er att komma igång.

Krav som ligger i excel, någon har post-it-lappar på sin skärm och en tredje skriver dokumentation i en word-fil som skickas runt. Känns det igen? Du är inte ensam. Men det är aldrig för sent att börja jobba systematiskt med kvalitetssäkring. Att börja arbeta mitt i ett större projekt är bättre än inte alls. Med ett etablerat kvalitetsarbete minskar ni nämligen riskerna för kostsamma och utdragna projekt och säkerställer att systemen som införs ger de effekterna ni tänkt er. 

6 tips

1. Utse en champion som driver kvalitetssäkringen

Vi har märkt att framgångsrika IT-projekt som håller budget, tidsplan och skapar värde ofta har en person på plats som tydligt äger kvalitetsfrågan. Det kan vara en anställd (eller konsult) som är projektledare eller QA-lead. Hen har en ambition och vilja att arbeta professionellt med kvalitetssäkring. Någon som håller ihop projektet från ax till limpa, som kan se övergripande och förebyggande. Personen tänker proaktivt och lyckas få med både ledning och verksamhet på tåget och förstå vikten av kvalitetssäkring. 

2. Börja smått

Om ni inte jobbat strukturerat med kvalitetssäkring tidigare kan det kännas som ett högt berg att bestiga. Därför är det klokt att börja smått med ett avskilt IT-projekt.

Definiera och dokumentera tydliga och mätbara krav. Förankra med hela projektgruppen så alla förstår vad som förväntas och vad ni ska uppnå. Prova att stycka elefanten i små bitar – börja med att strukturera kraven, bygg sedan på med test och därefter de andra stegen.

3. Få med ledningen

Framgångsrika IT-projekt behöver buy-in och engagemang från ledningen. Förutom att ta beslut om tidsplan och budget, är det också ledningen som tillsammans med verksamheten sätter effektmålen som sedan ska testas. Börja redan här tala med ledningen om vikten av att ni kontinurligt kvalitetssäkrar att effektmålen uppnås, och att test inte är något som sker i slutskedet av projektet.

4. Involvera verksamheten och testa tidigt

Våga testa med verksamheten i ett tidigt stadium. Då kan en stor del av felen identifieras, och åtgärdas snabbt, istället för i de senare faserna när det tar mer utvecklingstid. Med tester kan ni verifiera att systemet uppfyller kraven ni satt upp, men även få värdefull input från användarna i verksamheten. Det är också ett ypperligt sätt att börja med den förändringsledning som faktiskt krävs. Att få testpersoner med på tåget innan go-live säkerställer både större acceptans från verksamheten och att det som sedan lanseras når de effekterna ni hoppas på. Samtidigt kommer ni få viktiga insikter om vad som funkar och inte.

Läs gärna mer om hur Gina Tricot fick med användarna på tåget

5. Ta kontrollen

Använd ett verktygsstöd för att skapa struktur. Som kopplar ihop krav, test och felrapporter för spårbarhet. Det ger både transparens och struktur under uppföljning och riskbedömning kring ändringar. Det minskar också risken för att viktiga insikter eller krav tappas bort. Även om ni börjar i mindre skala kommer ni inom någon månad ha blivit mer strukturerade, produktiva och troligtvis sparat in en hel del tid som skulle ha lagts på att mejla dokument och leta i excel-filer. Fördelen med att sätta en struktur är också att ni sedan kan återanvända mycket i kommande projekt, vilket leder till högre effektivitet.

6. Skapa en kvalitetskultur!

Som tidigare nämnts är kvalitetssäkring inte bara en kontrollfunktion utan ett arbetssätt. Försök skapa medvetenhet om vikten av kvalitetssäkring inom teamet, och i hela organisationen. Kan du stödja de andra i teamet med metoder och verktyg? Ju fler som blir medvetna om vad kvalitetssäkring innebär och fördelarna med det, desto större chans att någon kanske stannar upp och säger “Vänta, ska vi inte skapa ett testfall på detta”?

Dela inlägget

Kom igång med Reqtest och få ordning i projektet

Testa Reqtest kostnadsfritt och se hur du kan:

  1. Jobba strukturerat och effektivt med alla tester, krav och buggar i projektet
  2. Delegera uppgifter och samarbeta med leverantörer eller projektmedlemmar
  3. Följ progressen och godkänn slutleveransen