Press releases

april 29, 2024

Transitio väljer Reqtest för att kvalitetssäkra nytt fordonsförvaltningssystem

AB Transitio ska byta sitt Fordonsförvaltningssystem under 2024. Det är ett komplext projekt som innefattar en mängd trafikbolag, integrationer och upp till 50 testare från verksamheten. För att testa systemet och lyckas med implementationen har man valt Reqtest som verktygsstöd.

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt 20 svenska kollektivtrafikmyndigheter. För att möta EU:s krav, förbättra säkerheten och effektivisera förvaltningen av fordonsflottan så har man upphandlat Trimble Rail E2M-system. Det är ett komplext projekt där testning av systemet behöver ske med särskild noggrannhet. Att valet av stödverktyg föll på Reqtest var därför ingen slump.

– AB Transitio genomför ett mycket stort och komplext systembyte som påverkar den regionala tågtrafiken i hela Sverige. Ett så omfattande systembyte kräver noggrann och systematisk testning, framför allt för att säkerställa att alla trafiksäkerhetspåverkande krav är uppfyllda. Efter en utvärdering av olika testverktyg så bedömde Transitio att Reqtest bäst uppfyller de behov som projektet har för ett verktyg som stödjer test och acceptans av det nya systemet, säger Magnus von Bahr, VD på Transitio.

Henrik Andreasson, VD på Reqtest, instämmer:

– Med tanke på projektets omfattning och den påverkan det har på tågtrafiken i Sverige är vi mycket stolta över att Transitio valt Reqtest för kvalitetssäkringen. Verktyget är väl anpassat för den här typen av komplexa systeminföranden så att de har alla förutsättningar för att lyckas, råder det ingen tvekan om.

Om Transitio

AB Transitio är kunskapspartnern som anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas spårfordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom sakområdena anskaffning, förvaltning och underhåll.

Reqtest

Reqtest är Nordens ledande verktyg för att hantera krav, test och felrapporter i IT-projekt. Verktyget har idag över 13’000 användare, med kunder i över 30 länder.

Dela inlägget

Kom igång med Reqtest och få ordning i projektet

Testa Reqtest kostnadsfritt och se hur du kan:

  1. Jobba strukturerat och effektivt med alla tester, krav och buggar i projektet
  2. Delegera uppgifter och samarbeta med leverantörer eller projektmedlemmar
  3. Följ progressen och godkänn slutleveransen