Rededge: tidspressat ERP-projekt krävde tydlig struktur för att lyckas

Rededge är ett högspecialiserat konsultföretag som erbjuder tjänster inom bland annat ERP-implementering, lösningsarkitektur och projektledning.

När två bolag skulle skapa ett gemensamt servicecenter behövdes ett nytt gemensamt affärssystem. Med hjälp av Reqtest kunde både projektledaren Anette från Rededge och testledaren Michael skapa en tydlig struktur och säkerställa kvalitet inför Go-Live.

Kunden tog in Anette Eriksson för att driva implementeringen av det nya ERP-systemet. När hon klev in var projektet tidspressat och alla kraven fanns i ett Excel-dokument. Anette, med lång erfarenhet som ERP management-konsult, såg vad som behövdes för att nå framgång i projektet.

– Det var ett komplicerat projekt där två av koncernens bolag skulle gå samman och skapa ett gemensamt servicecenter. Bolagen hade två olika ERP-system och man ville implementera ett gemensamt system. Jag kände direkt att det skulle krävas en tydlig struktur för att lyckas, vilket innebar att vi behövde ett verktyg för att samla ihop och säkerställa att kraven blev uppfyllda.

Blev rekommenderad att använda Reqtest

Eftersom leverantören till ERP systemet inte hade något verktyg eller arbetssätt behövdes ett verktyg för att strukturera och följa upp testerna. Anette blev rekommenderad av sina kollegor på Rededge att använda Reqtest.

– Jag visste att Reqtest hade en struktur och funktioner för en gemensam granskningsprocess utifrån erfarenheten från mina kollegor. Efter en kort introduktion av Reqtest Customer Success Manager var vi igång med arbetet.

Det var framför allt krav- och teststrukturen i Reqtest som de till en början använde. IT-konsulten Michael Langendorf, som var testledare i projektet, säger att tidsaspekten och mängden testfall påverkade hur de organiserade testarbetet.

– Det hade inte fungerat att jobba i Excel där de närmare 70 kraven med dess 260 testfall fanns samlade. Så vi lärde oss snabbt att använda export-import-funktionerna i Reqtest för att föra över informationen och skapa en struktur utifrån verktygets mallar.

Kontroll på status och progress

Sammantaget satt mellan 8 och 20 personer och utförde testerna. De rapporterade in resultaten i Reqtest och i verktyget kunde alla i arbetsgruppen följa status och framdrift.

– En av de bättre funktionerna med Reqtest var att vi hela tiden visste exakt var i testerna vi befann oss. Vi hade en mycket bra kontroll på hur långt vi hade kommit i testandet kopplat till kraven och vilka krav som vi hade verifierat, säger Michael.

Tydligt beslutsunderlag flyttade fram Go-Live

Tack vare översikten i Reqtest stod det snart klart att de inte skulle hinna åtgärda alla fel som registrerats och att Go-live behövde flyttas fram. Rapporterna i verktyget gav dem ett tydligt underlag för att kommunicera detta med styrgruppen.

– Med hjälp av Reqtest kunde vi visa status och framdrift så att styrgruppen förstod att vi inte var redo för en driftsättning.

Kan återanvända 70–80 procent till nästa projekt

Nästa steg är utrullning av ERP-systemet i fler bolag och i det arbetet fortsätter de med Reqtest. Tack vare strukturen och de mallar som de redan har skapat kommer den fasen och andra projekt i framtiden att gå betydligt smidigare.

– Jag har gått igenom alla tester och identifierat mallar som vi kan återanvända och det är så  mycket som 70–80 procent av testfallen, framför allt inom standardprocesser som ekonomi och HR. Men de måste anpassas lite efter respektive verksamhet säger Michael.

Behöver du också få struktur i ett tidspressat projekt?

Testa Reqtest kostnadsfritt och se hur du kan:

  1. Jobba strukturerat och effektivt med alla tester, krav och buggar i projektet
  2. Samarbeta enkelt med kunden och andra konsulter
  3. Följa status och få godkännande på slutleveransen

Hundratals nöjda kunder

Lantmännen är kund hos Reqtest
Scania är kund hos Reqtest
Anticimex är kund hos Reqtest
Sweco är kund hos Reqtest
Visma är kund hos Reqtest