Visma Enterprise: högre kvalitet och tidsbesparing i stora  implementationsprojekt

Systemleverantören Visma Enterprise ville arbeta mer systematiskt med kvalitetssäkring och framför allt med test i sina kundprojekt. Lösningen var att addera Reqtest som stödverktyg. Fem år senare driver Visma projekt där testfasen går snabbare och informationssäkerheten är tryggad. Man tror även att användandet av Reqtest gör att man sticker ut jämfört med konkurrenterna.

Ville förbättra testfasen

Visma Enterprise är en ledande systemleverantör av affärskritisk programvara, såsom WFM, lön- samt HR-system, och används inom både privat och offentlig sektor. Där jobbar Ulrika Wihlborg som Manager PMO, och arbetsleder Visma Enterprise projektledare. För fem år sedan beslutade man att göra ett omtag av sin kvalitetssäkring. Man hade redan en utarbetad projektmetodik, men just på testsidan upplevde man förbättringspotential.

– På den tiden hade vi en blandning av Excel, Word och mejl för att hantera testfall och all kommunikation mellan oss och kunden. Vi driver stora komplexa systemimplementationer och det blev spretigt, otryggt och resulterade i dubbeljobb. Dessutom kändes det som att vi uppfann hjulet på nytt varje gång nya projekt drogs igång, berättar Ulrika.

Högre kvalitet och färre buggar

Här kom Reqtest in i bilden som ett verktyg för att strukturera testarbetet, enkelt kunna testa av systemet och få acceptans på leveransen av kunden. Med Reqtest kunde man samla all testdata på samma ställe och projektgruppen slapp mejla felrapporter fram och tillbaka.

– Eftersom projekten pågår en längre tid och projektgruppen består av 10-15 personer, ställer det höga krav på koordinering. Här hjälper verktyget oss till en bättre struktur, säger Ulrika.

Reqtest används i dagsläget för två av Vismas Enterprise system, man är också på väg att ta det i drift för ett tredje system. Det är framförallt funktionerna för test och felrapporter som nyttjas. När ett nytt kundprojekt inleds lägger Visma Enterprise upp testfallen i verktyget som kunden sedan testar igenom. Vid eventuella fel kan kunden enkelt skapa en felrapport som skickas till Visma Enterprise.

– Arbetssättet i Reqtest hjälper oss att tidigt identifiera allvarliga problem, eller nya behov, som kan leda till konsekvenser för tidplan och kostnad. Det hade vi aldrig lyckats med om vi mejlade excel-filer mellan oss. Det är också färre buggar och felrapporter än tidigare och vi har bättre kvalitet när systemet går i drift, menar Ulrika.

Visuella rapporter skapar samsyn

Något som varit till stor hjälp för både projektledaren och kunden är möjligheten att skapa visuella rapporter i Reqtest. Det gör det enkelt att följa progress och kontrollera att tidplanen hålls.

– I rapporterna kan vi följa antalet felrapporter i förhållande till tidsplanen. Det skapar en trygghet för kunden eftersom vi får en samsyn över vad som ska göras, vad vi checkat av och vad som återstår. Vi uppskattar också att kunna ta fram snygga rapporter för att använda i presentationer till styrgrupperna.

Förutom att visa progressen i projektet kan rapporterna i Reqtest även användas för att effektivisera de interna processerna. Något som Visma Enterprise planerar att utforska inom en snar framtid.

– Vi undersöker hur vi kan använda rapporterna för att analysera felrapporter kopplat till testfall. Då skulle vi kunna förstå om det blivit fel i uppsättningen eller om det är testfallen som är otydliga.

Nya projekt startas på någon timme

Visma Enterprise har skapat ett mall-projekt i Reqtest som de alltid använder när de står inför ett nytt projekt hos en kund. I det finns en uppsättning standardtester som är extremt detaljerade, kunden kan också själv komplettera med egna testfall om de önskar. Men i princip så använder Visma Enterprise alltid samma mall när man ska dra igång ett nytt projekt, vilket har blivit en stor tidsbesparing.

– Nu tar det endast någon timme att starta ett nytt projekt. Sedan arbetar både vi och kunden i Reqtest i princip dagligen, under nästan hela projektet, säger Ulrika.

Visma Enterprise jobbar kontinuerligt med förbättringar av sitt mallprojekt. Efter varje genomfört projekt görs en utvärdering för att justera och komplettera mallen för ett ännu effektivare arbetssätt.

Klar fördel att tala om Reqtest med kunden

När kunder upphandlar Vismas Enterprise system finns krav på processer, säkerhet och användarvänlighet.

– Vi tror det är en klar fördel för oss att vi använder Reqtest i kunddialoger. Det gör att vi sticker ut! Vi beskriver det som ett säkert verktyg som förbättrar samarbetet och är enkelt att använda, säger Ulrika och fortsätter:
– Vi får alltid positiv feedback från våra kunder kring Reqtest. Hur smidigt det är för dem att lägga upp egna testfall till exempel. Även när de vill acceptanstesta med sina slutanvändare så funkar det bra. Jag har faktiskt aldrig hört någon säga att Reqtest är svårt, utan alla tycker det är användarvänligt.

Sedan Reqtest togs in har Visma lyckats effektivisera flera moment i sina kundprojekt, såsom mallar och tidsåtgången vid felhantering. Ulrika lyfter även fram ökad säkerhet och kvalitet i testfasen som en bonus av användandet av Reqtest:

– Vi kan garantera en större kvalitet och resultat i projekten. Nu har vi ett systemstöd där allt är samlat och som även möter kraven på informationssäkerhet, vilket är väldigt viktigt för oss och våra kunder.

Vill du också effektivisera testfasen i era leveranser?

Testa Reqtest kostnadsfritt och se hur du kan:

  1. Jobba strukturerat och effektivt med alla tester, krav och buggar i projektet
  2. Samarbeta enkelt med kunden och andra konsulter
  3. Följa status och få godkännande på slutleveransen

Hundratals nöjda kunder

Lantmännen är kund hos Reqtest
Scania är kund hos Reqtest
Anticimex är kund hos Reqtest
Sweco är kund hos Reqtest
Visma är kund hos Reqtest