Vad vi tror på och vad vi står för

Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras

Vi upplever alla, dagligen, hastigheten och kraften i den digitala omställningen. Allt färre kontakter och kommunikation med myndigheter och företag sker fysiskt.

Vi förstår alla att den digitala omställningen inte kommer att avta. Digitaliseringen är inte heller en definitiv destination, utan en process som kommer att fortgå – och accelerera.

När digitalisering började bli ett modeord handlade det främst om hur IT kunde användas för att effektivisera verksamheter. Men hjälp av moderna system kunde organisationer och processer optimeras för att göra mer till en lägre kostnad. Med tiden har digitalisering fått en allt bredare betydelse som idag påverkar alla områden.

Från kommunikation och marknad till rekrytering och försäljning – samtliga delar av verksamheten förändras i grunden. En sak vet vi med säkerhet: allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Det gäller logistiktjänster, betalningslösningar och andra tjänster som skapar helt nya affärsmöjligheter, ofta optimerade och skalbara på ett sätt som tidigare var otänkbart.

Ta kontroll över digitaliseringen – från start

Digitaliseringens hastighet och kraft erbjuder enorma möjligheter, men orsakar också allvarliga problem för företag och organisationer.

Fakta:

 • 17% av alla större IT-projekt misslyckas så illa att de hotar bolagets existens.
 • 45% av IT-projekten går över budget och
 • 56% levererar ett lägre värde än förväntat.

Utöver en sargad ekonomi resulterar ett misslyckat IT-projekt i missnöjda kunder, användare och medarbetare. I stället för nya möjligheter blir resultatet stress, förvirring, trötthet och en försvagad företagskultur.

För att utvecklas, men också överleva, som företag eller organisation måste digitaliseringen bemästras. Nyckelorden är ägarskap och kontroll – från start. Allt för många organisationer förlitar sig på leverantörer och förlorar därmed kontrollen, redan före projektet är i gång. Skapa en tydlig bild över vilka mål som ska uppnås och varför. Säkerställ att det finns en projektorganisation med rätt kompetenser och förutsättningar. Hur ska era processer fungera och vem fattar besluten? Alltifrån strategisk kompetens till kunskap om implementation och förvaltning av systemen krävs.

Det kan låta självklart, men samarbete mellan olika kompetenser är en förutsättning för ett lyckat utfall. I stort sett alla organisationer är, i varierande grad, komplexa och politiska. Ta inte med den komplexiteten in i IT-projektet. Se det i stället som en möjlighet att skapa en organisation i organisationen som är effektivare samt mer handlingskraftig och resultatorienterad.

ReQtest säkrar kontroll och kvalitet – hela vägen i mål

Tar företaget ägarskap och kontroll över digitaliseringen finns processtöd som säkrar att IT-projektet går i mål enligt plan och budget. Det stödet heter ReQtest. Med vårt end-to-end-verktyg samarbetar alla i din organisation från start till slut, oavsett avdelning eller roll.

Ni säkrar också att fokus riktas mot de delar som gör mest nytta samt driver processen framåt. Ni kan i realtid se hur projektorganisationen levererar mot deadline, kvalitet och kostnad. Det innebär också att det finns beslutsstöd för förändringar som leder till målet.

Med ReQtest får företaget något större än bara ett stödverktyg för era projekt. Ni får bästa möjliga förutsättningar att standardisera och effektivisera processen, hur ni jobbar och lär av såväl framgångar som bakslag.

ReQtest återanvänder allt som ni utför vilket innebär standardiserade processer där alla arbetar på ett enhetligt sätt. Genom att skapa mallar går det snabbare och enklare att starta nya projekt samtidigt som kvaliteten säkerställs. Arbetssätt och processer behöver dokumenteras och struktureras för att framgångsrika projekt ska repetereras – och mindre framgångsrika undvikas. Det gör ReQtest.

En annan fördel av standardiserade arbetssätt är att leverantörer kan utnyttjas mer effektivt. När ni har kontroll över de projekt och system som driver digitaliseringen kan leverantörer bjudas in, men nu med en väsentlig skillnad: det är på era villkor eftersom det finns kontroll och ägarskap över digitaliseringen.

ReQtest: laddat med know-how

ReQtest är specialanpassat för implementationsprojekt och förvaltning. Verktyget har drivit tusentals ERP- och CRM-projekt. Konkurrenternas verktyg är mer generella och fokuserade på R&D och utveckling.

Vårt fokus är att ladda ReQtest med know-how för ditt implementationsprojekt – och ständigt anpassa och utveckla verktyget till att bli ännu mera resultatdrivet och ännu vassare. Verktyget är avancerat, men enkelt att använda.

ReQtest konfigureras och anpassas för varje kunds projektbehov vilket innebär stora besparingar, både i tid och konsultkostnader. Inga övriga externa resurser krävs för att sätta upp verktyget.

ReQtest som produkt

 • Specialanpassat för implementationsprojekt och förvaltning.
 • Inköpsfunktionalitet som hjälper er att välja rätt leverantör.
 • Färdiga mallar för att starta i gång projektet.
 • API som möjliggör kopplingar till era andra verktyg
 • Standardiserar era arbetssätt.
 • Enkelt att använda och enkelt att samarbeta i.
 • Använd ReQtest för utbildning av verksamheten för det verktyg ni implementerar
 • Svenskt gränssnitt och svensk support.
 • All data lagras i Sverige.
300

Kunder

30

länder

10 000

användare

Svensk support

Data lagras i Sverige

Standard för större projekt såsom ERP, CRM eller annan

standardmjukvara

Av Sveriges 100 största företag och organisationer

använder 25% ReQtest