Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring (quality assurance/QA) i IT-projekt kan enklast beskrivas som en proaktiv och löpande process. Kvalitetssäkring ser till att IT-system lever upp till de effektmål organisationen vill uppnå, att man upptäcker och kan åtgärda eventuella fel i god tid samt att projektet når sina deadlines.

Varför kvalitetssäkra projekt?

Vinsterna med att jobba med kvalitetssäkring är många, både kvalitets- och affärsmässiga:

  1. Det bidrar till att IT-projekt håller tidsplaner och kostnadsbudgetar, eftersom kvalitetssäkring hjälper till att hantera förväntningar på både scope och kvalitet.
  2. Det ökar chansen att buggar upptäcks i tid, vilket annars kan resulterar i dyr utvecklingstid.
  3. Det minimerar risker, skapar struktur och blir därmed en lönsam investering som möjliggör framgångsrika IT-projekt.

Vad innebär kvalitetssäkring?

När man talar om kvalitetssäkring inom IT tänker många i första hand på begreppet test. Att genomföra tester är förvisso viktigt, men det är bara en liten del av processen. De som idag arbetar effektivt med kvalitetssäkring ser till att arbetet startar redan vid effektmål som sedan mynnar ut i krav och därefter valideras genom test. Missar man att förtydliga och strukturera sina mål och krav blir det väldigt svårt för testledaren att planera och genomföra testfasen.

Kvalitetssäkring är alltså inte en enskild aktivitet där man testar funktionalitet, utan ett proaktiv och agilt arbetssätt som ska pågå hela vägen från projekts start in i förvaltningen. Oavsett tidigare erfarenheter och mognad kommer här tips för både dig och din organisation.

Behöver du tips för att komma igång?

Webbinarium
Spela video

Se hur Gina Tricot lyckades med kvalitetssäkringen – tips för att komma igång

Se webbinariet där Christoffer Lukasz, QA test lead på Gina Tricot, berättar hur de började jobba professionellt med test, krav och bugghantering. 

  1. Hur tänkte Gina Tricot  i sin kvalitetssäkringstransformation
  2. Hur jobbar Gina Tricot med kvalitetssäkring idag
  3. 3 tips för hur du kommer igång