Våra kunder

Varför ReQtest?

Lyckas i din digitalisering

Digitaliseringens hastighet och kraft erbjuder enorma möjligheter, men orsakar också allvarliga problem för företag och organisationer. Läs mer om hur du kan lyckas i din digitalisering

Läs mer

Tidigare så gjordes ERP-projekt kanske bara vad 10:e eller 20:e år. Men med molnets intåg kommer morgondagens ERP-system löpande hanteras, uppgraderas och förfinas. Detta ställer krav inte bara på hur ni genomför implementationsprojektet, utan också vilken strategi ni har för att hantera uppgraderingar och förvaltning. Läs mer om de vanligaste problemen vid ERP-projekt samt vad ni kan göra för att lyckas.

Läs mer

Återanvänd det ni gjort bra och undvik att uppfinna hjulet gång på gång. Läs mer om hur du kan standardisera ert arbetsätt med Reqtest

Läs mer

Kvalitet börjar redan vid krav och upphandling. Och kvalitet i ett projekt kan aldrig räddas i ett projekt med hjälp av test. Läs mer om hur du skapar kvalitet i ditt projekt från start.

Läs mer

IT gillar Jira eller devops. Förvaltning har ett ärendehanteringssystem. Era leverantörer har sitt eget. Lär dig hur du bäst ska nyttja Reqtest och låta rätt verktyg göra rätt sak.

Läs mer

Fler funktioner

300

Kunder

30

länder

10 000

användare

Svensk support

Data lagras i Sverige

Standard för större projekt såsom ERP, CRM eller annan

standardmjukvara

Av Sveriges 100 största företag och organisationer

använder 25% ReQtest

Nytta för varje roll

1.
Projektledare
 • Hantera ditt implementationsprojekt från krav till release.
 • Få ditt team att jobba tillsammans mot era mål
 • Överblick och rapportering på ett enkelt sätt.
2.
Program management / PMO
 • Standardisera era processer för projekt och förvaltning så att alla jobbar enhetligt
 • Integrera era stödsystem för att följa era processer och arbetssätt
 • Ta del av vår best practice hur du standardiserar dina projekt.
3.
Produktägare / systemägare
 • Håll koll på din backlogg av buggar, CRs och andra uppgraderingar
 • Full överblick från backlogg till vad som är releasat i produktion
 • Få ihop samarbete mellan projekt, leverantörer och förvaltning
4.
CEO / CFO
 • Minska risken i era större IT-projekt och fokusera på affärsnyttan.
 • Standardisera hur ni jobbar med digitalisering
 • Reducera era kostnader för digitalisering
5.
CIO
 • Se till att ditt bolags digitalisering lyckas
 • Ett verktyg som är användarvänligt och verksamheten gillar
 • Möter höga enterprise-krav
6.
Implementationskonsult
 • Paketera och produktifiera era implementationsprojekt
 • Ett verktyg som dina kunder gillar att använda
 • Säkra kvalitet i dina leveranser och undvik att uppfinna hjulet igen
 • Använd systemspecifika acceleratorer som ni kan använda mot era kunder
7.
Kravanalytiker
 • Jobba professionellt med krav i ReQtest kravmodul
 • Avancerad logik och möjligheter att hantera dina krav.
 • Hantera dina krav, oavsett var de kommer ifrån
8.
Testledare
 • Avancerad testfunktionalitet
 • Redo för testautomatisering
 • Koppla ihop tester med krav, sprintar och release för att säkerställa kvalitet i helhete
9.
Förvaltningsledare
 • Integrera ditt ärendehanteringssytem och säkerställ att inga buggar eller CR faller mellan stolarna
 • Underlätta kommunikation mellan förvaltning och utveckling
 • Säkerställ kvalitet vid releaser genom att återanvända dina tester och testresultat

Våra partners